Adwokat, Kancelaria adwokacka

39

ul. Kielecka 24/1, 31-523 Kraków

+48 12 413 81 03

Kancelaria Adwokata Tomasza Kozłowskiego w Krakowie zajmuje się profesjonalną obsługą prawną w zakresie: spraw spadkowych (w tym stwierdzenie nabycia spadku, testamenty, działy spadku, długi spadkowe, zachowki); rzeczowych (zasiedzenia, zniesienia współwłasności, służebności); rodzinnych (rozwody, alimenty, podziały majątku, mediacje); odszkodowawczych (wypadki komunikacyjne, zadośćuczynienie za krzywdę); administracyjnych (zwrot mienia wywłaszczonego, nacjonalizacja, podatki); karnych.

Rynek Kleparski 5, 31-150 Kraków

+48 (12) 42 84 100

Adwokat Maciej Przebindowski z Krakowa podejmie się spraw z zakresu prawa karnego, gospodarczego, rodzinnego i spadkowego. Pomoc udzielana jest w formie doraźnej jak również na zasadzie stałej współpracy, szczególnie w przypadku spółek i firm.

Rynek Dębnicki 6/3, 30-319 Kraków

(12) 312-47-48

Kancelaria oferuje pełen zakres obsługi prawnej kierowanej do osób fizycznych oraz prawnych. W szczególności świadczy stałą i doraźną pomoc prawną, poprzez profesjonalne reprezentowanie stron w sprawach cywilnych, rodzinnych, karnych, gospodarczych, egzekucyjnych oraz administracyjnych.

ul. Głowackiego 4/9, 30-085 Kraków

(12) 423 21 62

Adwokat Piotr Wojtaszak, Kancelaria Adwokacka. Specjalizacja: Prawo karne, cywilne, administracyjne i gospodarcze.

ul. Kielecka 6/7, 31-526 Kraków

+48 (12) 411 96 14

Kancelaria zajmuje się obsługą osób fizycznych, spółek oraz innych podmiotów prawnych. Usługi: porady prawne (ustne, pisemne), analizy projektów umów, sporządzanie konkretnych pism procesowych, sporządzanie opinii prawnych, analiza akt sprawy, reprezentacja klienta w ramach konkretnych czynności procesowych na wszystkich etapach postępowania (post. przygotowawcze, sądowe, wykonawcze).

ul. Bałuckiego 1A/4, 30-318 Kraków

  +48 609-521-683

Kancelaria Adwokacka Proniewski Przybyłka s.c. świadczy kompleksowe usługi prawne dla klientów korporacyjnych, klientów indywidualnych i klientów sektora publicznego. Zespół Kancelarii (adwokaci, doradca podatkowy, radca prawny, aplikanci adwokaccy, aplikanci radcowscy) posiada szeroką wiedzę i doświadczenie z wielu dziedzin prawa, co umożliwia zarówno stałą obsługę firm, jak i współpracę przy realizacji konkretnych przedsięwzięć prawnych.

ul. Kielecka 6/4, 31-526 Kraków

+48 12 294 51 05

Adwokat Agnieszka Swaczyna oferuję pomoc prawną (porady, reprezentacja w sądzie i poza sądem) z zakresu: prawa cywilnego, między innymi: własność, sprzedaż, zasiedzenie, zagadnienia budowlane, opiniowanie umów, prawo lokalowe (najem, eksmisja itp.), darowizna, spadek, dziedziczenie, testament, zachowek, długi spadkowe, odrzucenie spadku i inne; - prawa rodzinnego: rozwód i separacja, podział majątku, odpowiedzialność za długi małżonka, rozdzielność majątkowa i inne dotyczące spraw rodzinnych.

ul. Mikołajska 6, 31-027 Kraków

  +48 501 232 737

Usługi prawne dla klientów indywidualnych i podmiotów gospodarczych. Porady prawne oraz reprezentację w sprawach sądowych z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego, rodzinnego, spadkowego, gospodarczego, pracy, jak również karnego, w sprawach o wykroczenia oraz karnego skarbowego.

Rynek Dębnicki 6/1, 30-319 Kraków

12 444 12 67

Kancelaria Adwokacka Adwokata Dariusza Sięki zapewnia kompleksową obsługę prawną w zakresie prawa karnego, cywilnego, rodzinnego, rozwodowego, nieruchomości, pracy i w innych dziedzinach prawa.

ul. Rzeźnicza 9, 31-540 Kraków

12 422-91-02

Kancelaria Adwokacka z Krakowa oferuje obsługę prawną firm i wszelkiego rodzaju porady prawne. Adwokat Rodzinny i Radca Prawny dr Piotr Sołhaj zaprasza do współpracy w zakresie: odszkodowania, sprawy spadkowe, karne i rodzinne, sprawy rozwodowe, porady i konsultacje prawne, kompleksowa obsługa prawna firm.