Kraków1.pl - regulamin

Regulamin serwisu Kraków1.pl

Serwis internetowy Kraków1.pl udostępnia użytkownikowi możliwość bezpłatnego i odpłatnego czasowego zamieszczania wizytówek firm w Katalogu firm.

Użytkownikiem serwisu może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, posiadająca zdolność do czynności prawnych, oraz osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.

Użytkownik dokonując rejestracji w Kraków1.pl musi zaakceptować treść regulaminu.

Akceptując regulamin wyrażasz zgodę na przesyłanie za pośrednictwem e-mail przez sewis Kraków1.pl informacji handlowej w rozumieniu przepisów Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204), oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883).

Użytkownik może w każdej chwili zażądać zmiany lub usunięcia jego danych z bazy danych.

Użytkownik serwisu zobowiązuje się nie wykorzystywać żadnych informacji uzyskanych za pośrednictwem serwisu ogłoszeniowego Kraków1.pl do celów komercyjnych. Dane kontaktowe użytkowników serwisu Kraków1.pl pojawiające się przy ogłoszeniach i aukcjach mogą być wykorzystywane jedynie do celu, w jakim zostały podane - do nawiązania kontaktu z daną osobą w celu przeprowadzenia transakcji. Korzystanie z nich w jakikolwiek inny sposób, a szczególnie ich przetwarzanie, upowszechnianie lub dystrybucja, jest zabronione.

Serwis Kraków1.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku podania w treści ogłoszenia przez zleceniodawcę ogłoszenia nieprawdziwych czy niepełnych danych, czy zapewnieniu o właściwościach których rzecz nie posiada, jak również za skutki realizacji transakcji, które mogą być zawarte na podstawie ogłoszeń zamieszczonych w serwisie Kraków1.pl, będą za nie dojście do skutku tychże transakcji.

Opinie

 • Wystawiając opinię oświadczasz, że jej treść jest zgodna z prawdą, a Ty ponosisz za nią pełną odpowiedzialność. W bazie serwisu będą przechowywane dane takie jak adres e-mail oraz adres IP, z którego wypełniono formularz opinii. Dane te umożliwiają identyfikację autora opinii i mogą zostać udostępnione na wniosek podmiotów uprawnionych do tego, w przypadku zgłoszenia przez użytkownika działań niezgodnych z polskim prawem, w szczególności dotyczących czynów nieuczciwej konkurencji.

 • Opinie publikowane w serwisie dopiero po akceptacji Moderatora.

 • Przed opublikowaniem opinii sprawdzamy:
  - pochodzenie opinii, aby wyeliminować nieuczciwe generowanie recenzji;
  - wiarygodność autora opinii wraz z historią jego wcześniejszych komentarzy;
  - aspekty techniczne, które mogłyby sugerować nieuczciwe generowanie opinii.

 • Decyzje o publikacji opinii przyjmuje Moderator, a jego decyzja jest ostateczna.

 • Moderator nie komentuje swojej decyzji.

 • Opinie mogą dodawać wyłącznie osoby, które korzystały z usług firmy.

 • W treści opinii nie mogą znajdować się adresy bądź nazwy innych stron internetowych.

 • W treści opinii nie mogą znajdować się jakiekolwiek dane osobowe innych użytkowników.

 • Administracja serwisu może usunąć opinię w przypadku, kiedy taki nakaz wynika z orzeczenia sądu lub jeśli jej treść jest niezgodna z niniejszym regulaminem.

 • Administracja serwisu zastrzega sobie prawo do usuwania lub blokady kont Użytkowników działających na szkodę innych Użytkowników (np. przez dodawanie negatywnych opinii innym użytkownikom).

W przypadku naruszenia zasad regulaminu przez użytkownika serwisu Kraków1.pl, Kraków1.pl może natychmiast usunąć naruszające regulamin materiały oraz usunąć konto danego użytkownika.

Użytkownik Kraków1.pl ma możliwość złożenia reklamacji za pomocą formularza kontaktowego.

Kraków1.pl zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację niezwłocznie, nie później jednak, niż 5 dni robocze od daty otrzymania.

Strona Kraków1.pl zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w każdym czasie bez wcześniejszego poinformowania o tym użytkowników.

Ostatnia zmiana regulaminu: 18.07.2015.